Sök försvunna filer eller mappar

Sök filer efter typ  |  Sök filer på namn  |  Jokertecken/Wildcards  | 
 

Hur väl man än behärskar mapp- och filhantering kommer man till slut att hamna i den situationen att man inte hittar den fil man letar efter. Det behöver ju nödvändigtvis inte betyda att filen är borta, man kanske bara har glömt var den är sparad eller exakt vilket namn man gav den.

 

Genom att klicka på Start/Sök, eller via en del fönsters verktygsfält, får du tillgång till sökfunktionerna i Windows. Sökmöjligheterna är omfattande, du kan bland annat välja mellan att söka efter filer eller mappar genom att ange.....

 

 

 

 

 

 • deras typ, dvs bilder, musik eller video samt dokument av typen ordbehandling eller kalkylblad etc..
 • deras namn (hela eller en del av namnet)
 • ett ord i filens text
 • när filen skapades
 • filens storlek
   
 • .......eller kombinationer av ovanstående!

 

 

 

Man kan även söka efter datorer i ett nätverk.


Sök filer efter typ

Genom att välja Bilder, musik eller video kommer denna bild fram. Markera den typ av fil(er) du vill söka efter och klicka på sök.

Windows kommer nu att lista alla filer av den begärda typen oavsett om det är mp3-filer, wma-filer eller andra ljudfiler.

Eventuellt kan man också kombinera sökningen med att ange delar av filnamnet.

 

 

 

 


Sök filer på namn

Väljer du istället alternativet Alla filer och mappar kommer denna bild fram.

Detta är den mest "omfångsrika" metoden. Här kan man välja på filnamn, ett ord man vet finns i den sökta filens innehåll, vilka enheter som skall avökas samt ungefär hur stor filen är eller när den skapades.

 

 

 

 

 

 

 


Jokertecken/Wildcards

Förutom att ange en del av ett filnamn kan du även använda * och ?. Dessa tecken kallas i detta sammanhang för jokertecken (wildcards) och används för att ytterligare specifiera det du letar efter.

* ersätter flera bokstäver.

 • Sökbegreppet "bild" hittar alla filer eller mappar som innehåller ordet "bild", exempelvis Julbild, Julbilder, BildTest, Utbildningsanordnare, Bildelar osv..
 • Sökbegreppet "bild*" hittar bara filer eller mappar som börjar med ordet "bild". En söking på bild* skulle hitta filerna BildTest och Bildelar enligt ovanstående.

? ersätter en bokstav på bestämd plats i det sökta namnet men kan användas upprepade gånger.

 • a?m exempelvis finner filer där första bokstaven är a och tredje bokstaven är m
 • a?m??n finner filer där första bokstaven är a, tredje bokstaven är m samt sjätte bokstaven är n

(Glöm för all del inte att filändelserna såsom .doc, .txt etc också utgör en del av filnamnet.)

 

 
Till Windows-menyn

Backa ett steg