Flytta insättningspunkten

Insättningspunkten är den punkt i dokumentet där den text du skriver hamnar. Du flyttar lättast insättningspunkten med hjälp av musen. För bara musmarkören till den plats där Du vill placera insättningspunkten och klicka en gång med vänster musknapp.

Insättningspunkten kan även flyttas med hjälp av piltangenterna på tangentbordet, kanske i kombination med Ctrl-tangenten.

 

Vänsterpil   Föregående tecken
Högerpil   Nästa tecken
Uppåtpil   Föregående rad
Nedåtpil   Nästa rad
Ctrl+Vänsterpil   Föregående ord
Ctrl+Högerpil   Nästa ord
Home   Början av raden
End   Slutet av raden
Ctrl+Uppåtpil   Början av stycket
Ctrl+Nedåtpil   Nästa stycke
Ctrl+Home   Början av dokumentet
Ctrl+End   Slutet av dokumentet

 

Till Word-menyn

Backa ett steg