Autotext & Autokorrektion

Autotext  |  Autokorrektion  |
 

Med Autotext menas att Word kan spara enstaka ord, meningar eller hela stycken under ett unikt namn. Varje text som har sparats som Autotext kan sedan enkelt tas fram och infogas i det dokument man just arbetar med. En del autotexter finns fördefinierade men antagligen har man mest nytta av dem man skapar själv. En advokatfirma hade stora delar av lagtexten som Autotext och kunde sedan enkelt återge texten genom att helt enkelt ange rätt namn.


Med Autokorrektion menas att Word automatiskt byter ut vissa förbestämda ord mot andra ord. Många finns redan fördefinierade i Word och man kan också lägga till egna.

När man skrivit en bokstavskombination som finns med i listan över autokorrektioner byts det skrivna ordet ut mot det fördefinierade när ordet är färdigskrivet, dvs. när man slår ett mellanslag.

Funktionen är ovärderlig om man ofta stavar fel på ett ord eller om man ofta skriver långa, krångliga ord.


Autotext

Autotextfunktionen har diverse fördefinierade texter. Välj Infoga/Autotext på menyraden för att se ett urval av de autotexter som finns.

 

 

 

 

 

De autotexter man har mest nytta av är antagligen de man gör själv. Enklaste sättet att skapa en autotext är att skriva in texten, markera den och sedan trycka Alt-F3 på tangentbordet. Vidstående fönster visas och du kan ge textstycket ett passande namn. I exemplet föreslår Word "Med vänlig" men detta kan alltså ändras till något annat.

För att använda en autotext skriver man bara namnet på den önskade autotexten och trycker sedan F3 på tangentbordet. Obs, detta måste göras medan insättningspunkten är i direkt anslutning till namnet, slå alltså inget mellanslag först. Det går också bra att, kanske i efterhand, flytta insättningspunkten så att den står inne i namnet och då trycka F3.

 

   

Autokorrektion

Med Autokorrektion menas att Word automatiskt byter ut vissa förbestämda ord mot andra ord. En del ord anses vara svårare att stava till och skrivs oftare fel än andra ord, exempelvis bedömma - eller skall det vara bedöma. Visserligen hittar kanske rättstavningsfunktionen sådana fel men med autokorrigering rättas de omedelbart. Många finns redan fördefinierade i Word och man kan också lägga till egna.

 

Välj Verktyg/Alternativ för autokorrigering... från menyraden varvid vidstående fönster visas.

Här kan man välja mellan många olika alternativ och inställningar men bara funktionen för  autokor-rigering kommer att behandlas här.

I rutan Ersätt: skriver du in det ord du vill ha ersatt eller brukar stava fel på. Obs! skriv in det felstavat som du brukar stava det.

I exemplet står ordet "act" och att det skall bytas ut mot "acetylsalicylsyra" närhelst det skrivs.

När du skrivit in "fel" ord och "rätt" ord klickar du på knappen Lägg till och det hela är färdigt.

Om du av någon anledning faktiskt skall stå "act" i ditt dokument måste Word få reda på det på något sätt. Gäller det bara en, eller några få gånger, kan du låta Word ersätta act med acetylsalicylsyra varefter du markerar acetylsalicylsyra och återigen skriver in ordet act vilket då kommer att "stanna kvar".

Om förhållandena skulle ändras, kanske företaget skapar en ny tjänst med titeln act, kan du markera act i den lite större textrutan och välja Ta bort, alternativt ändra act till act2 eller något annat. Observera att det ursprungliga act fortfarande finns kvar i listan och måste tas bort som beskrivet ovan

   
   
   
   
 
Till Word-menyn

Backa ett steg