Word

Snabbkommandon Tabulator

 

 
Insättningspunkten Utskriftsformat Stavning, grammatik, språk Punkt- och Nummerlista
Dolda tecken   Formatering - stycke Länkar
    Sök och ersätt Mallar
    Autotext och Autokorrigering Klippa, klistra, kopiera och dra
    Tabeller och spalter Markera text
    Utskrifter  

Mycket återstår! Nedanstående kapitel är planerade men ännu inte påbörjade eller färdiga.

Sidhuvud och Sidfot Spara och öppna ett dolument    
Innehållsförteckning Kopplade dokument Referenser och index Etiketter och kuvert
Sidnumrering Avsnitt Bildhantering Ångra
 

Ange ett ord du vill söka efter: