Sök och Ersätt

gemener/VERSALER  |  Hela ord  |  Mönster  |  Låter som  |  Ordformer  | 
 

Word har kraftfulla funktioner för att söka och eventuellt ersätta en viss text, en viss formatering eller kombinationer därav, samt specialtecken såsom Stycketecken, Tabbtecken, Mjuka bindestreck samt många fler. Den sökta texten kan vara ett eller flera ord, fristående ord eller teckenkombinationer inom ett ord osv..... Så kallade jokertecken, "wildcards", kan också användas. Man kan välja mellan att hitta en förekomst i taget eller att få alla förekomster markerade i hela dokumentet på en gång.

Funktionen är ovärderlig när man exempelvis har stavat ett ord fel många gånger i ett dokument eller av ren lättja väljer att först skriva in en enkel bokstavskombination för att sedan till slut Söka och Ersätta ordet med det riktiga. Skall man skriva acetylsalicylsyra 57 gånger är det enklare att först skriva exempelvis act och sedan söka och ersätta act med acetylsalicylsyra.

 

Välj Redigera/Sök eller Redigera/Ersätt på menyraden. Oberoende av vilket menyval man gör kommer vidstående fönster att visas. Med hjälp av flikarna i överkant väljer man om man enbart vill söka ett ord eller också byta ut det.

Texten i den övre textrutan är det ord man söker efter. Om insättningspunkten är placerad någonstans mitt i dokumentet kan det vara av intresse att ange Sökriktningen i därför avsedd ruta. Om en text är markerad sker sökningen och/eller ersättandet förs inom det markerade området varefter Word frågar om hela dokumentet skall genomsökas.

Texten i den undre textrutan är det ord man vill ersätta det första med.

Man kan välja mellan Ersätt alla eller Sök nästa och Ersätt.

Klickar man på knappen Mer / Mindre visas fler sökalternativ enligt beskrivningen nedan, alternativt döljs sökalternativen.

Observera att somliga alternativ inte tillåter andra alternativ samtidigt, deras kryssrutor blir då grå.

 

   

 

Matcha gemener/VERSALER

 
Genom att markera detta alternativ söker Word efter ord som har samma formatering som det angivna. Om sökordet är skrivet som tomte kommer inte Tomte att hittas.

 

Matcha hela ord

 
Om detta alternativ är aktiverat söker Word enbart efter hela ord. Detta innebär att om ordet Tomte angivits som sökord kommer enbart ordet Tomte att hittas, inte Tomten, Tomtegumma, Tomtenisse etc....

 

Använd mönstermatcHning

 
Mycket kraftfullt alternativ. Mönstermatchning låter oss söka efter ord som exempelvis börjar på bokstaven t och slutar på bokstaven r. Vi skriver då t*r i sökordsrutan. Vi kommer då att hitta exempelvis tomtemor, tår eller talar.

*-tecknet ersätter alltså många andra tecken.

Om man å andra sidan skulle ha skrivit in t?r skulle Word bara hitta ord som består av ord bildade av tecknen t och r med ett annat tecken mellan, tar, tår, tär etc...

?-tecknet ersätter alltså bara ett tecken. (Det går bra att använda fler ?-tecken, kombinationen t?r??? hittar således orden tariff, tarmar, torget etc... Likaså kan man kombinera jokertecknen * och ?.

 


Låter som

(Enbart i engelsk språkversion)

Somliga stavar ord på ett förenklat sätt. Exempelvis stavas ordet Night ofta Nite etc.. Genom att skriva in "night" som sökord och sedan markera Låter som kommer också ordet "nite" att hittas.

 


Sök alla ordformer

(Enbart i engelsk språkversion)

Byter ut ett grundord med bibehållen böjningsform. Testa!

 

Sök ordet walk och byt det mor ordet run med kryssrutan Sök alla ordformer markerad. Använd Ersätt alla.

To keep in shape I have to walk. Yesterday, when I was walking, a wolf followed me and I started to walk even faster. He caught up with me and I wished I had walked faster.  

 

 

Efter bytet ser texten ut så här. Observera de korrekta böjningarna.

To keep in shape I have to run. Yesterday, when I was running, a wolf followed me and I started to run even faster. He caught up with me and I wished I had ran faster.  

 

   
   
   
 
Till Word-menyn

Backa ett steg