Mallar

Formatmallar  |  Skapa egna formatmallar  | Dokumentmallar  |  Skapa egna dokumentmallar  |
 

I Word använder du två olika typer av mallar, formatmallar och dokumentmallar.

Syftet med mallar är att förenkla och snabba upp samt att skapa ett enhetligt utseende. Om du använder en formatmall är det sedan mycket enkelt att förändra utseendet i hela dokumentet istället för att ändra på många olika ställen.

Mallar delas upp i två typer

  • Formatmallar som bestämmer utseendet på rubriker och text, dess färg, teckensnitt, storlek, indrag för stycken etc…
  • Dokumentmallar som bestämmer utseendet på hela dokumentet. När du skapar ett nytt dokument genom att välja Arkiv/Nytt och där väljer någon typ av dokument skapas ett nytt dokument baserat på den dokumentmall som öppnas.


Formatmallar

Formatmallarna gör att Du på ett mycket enkelt sätt kan få ditt dokument snyggt och enhetligt. Dessutom är det mycket lätt att i efterhand ändra exempelvis typsnittet i hela dokumentet.

Om Du har för avsikt att skapa innehållsförteckningar är det dessutom nödvändigt att använda formatmallarna av Rubrik-typ.

Det finns några fördefinierade formatmallar i Word. Du kan dessutom skapa egna.

De fördefinierade är exempelvis Rubrik 1, Rubrik 2, Rubrik 3 och Normal. Längst till vänster i Formatverktygsfältet ser du en listruta där namnet på formatet står skrivet, har du inte ändrat något står det antagligen Normal. Det betyder att du nu använder formatet Normal.

Om du markerar ett ord i din text och klickar på Formatlistan kan du välja ett annat format för ordet.


Skapa egna formatmallar

Antagligen vill du skapa egna formatmallar. Skriv in några ord och ge texten det utseende du vill ha med tanke på typsnitt, färg, storlek, textflöden och allt annat. Markera sedan det stycket och klicka i Formatlistan.

Det formatnamn som syns blir blåmarkerat. Skriv nu in det namn du vill att ditt format skall ha och tryck Enter. Du har nu skapat och sparat en formatmall.

När du hädanefter vill använda det formatet kommer det att finnas tillgängligt i listan. Markera bara den text du vill ändra och välj in din mall.

 

 

Om du vill ändra mallens utseende går det naturligtvis bra, dock skiljer sig tillvägagångssättet väsentligt åt mellan olika versioner av Word.

• I Word 2002 sköts det via Åtgärdsfönstret.

Du får fram Åtgärdsfönstret antingen genom att klicka på knappen Formatmallar och formatering till vänster om formatmallslistan i formatverktygsraden eller via menyn Visa/Verktygsfält/Åtgärdsfönster.

Där finns alla tillgängliga mallar angivna och du kan genom att klicka på pilen till höger om formatnamnet välja att Ändra.

Här kan du också lägga till formatmallar eller ta bort dem samt mycket annat.

 

 

 

 


Dokumentmallar

Word innehåller en mängd färdiga mallar för olika typer av dokument.

Välj Arkiv/Nytt från menyraden varvid denna bild visas till höger i bild.

Här kan du välja vad för slags dokument du vill skapa. Oftast väljer man kanske från "Nytt från mall/Allmänna mallar".  Där finns färdiga mallar för brev, fax, PM, olika rapporter etc, det är bara att välja.

Där finns också en del så kallade Wizards som hjälper dig att modifiera soliga mallar.

 

 


Skapa egna dokumentmallar

Skapa först "stommen" till det dokument du vill använda som mall. Kanske vill du ha ett personligt brevpapper med en logotyp och adressuppgifter längst upp, kanske något helt annat. Ange också vilka formatmallar du vill använda.

 

Enklaste sättet är kort sagt: skapa brevet, ändra typsnitten, lägg till sidhuvud, styckeformatering och allt annat du vill ha. När dokumentet är skapat väljer du Arkiv/Spara som och väljer in filformatet Dokumentmall .dot samt ge mallen ett vettigt namn

 

När du gör detta förändras sökvägen till mappen Mallar. Du kan ändra detta men gör det helst inte. Word kan få svårigheter att hitta din dokumentmall. Observera att mallar får namntillägget .dot istället för .doc.

 

 

 
Till Word-menyn

Backa ett steg