Markera text

När Du vill ändra något i en text, exempelvis typsnittet eller flytta text, måste Du först markera den text Du vill förändra. Word kan ju annars inte veta vilken del av dokumentet Du vill ändra på.

Gör så här för att markera....:

 

Hela dokumentet Tryck Ctrl+A
Ett ord Dubbelklicka i ordet
Ett stycke Klicka tre gånger i stycket eller dubbelklicka i vänstermarginalen. Musmarkören skall se ut som en pil.
En rad Klicka till vänster om raden, i vänstermarginalen. Musmarkören skall se ut som en pil.
Flera rader Klicka och dra i vänstermarginalen. Musmarkören skall se ut som en pil.
Annat Placera insättningspunkten där Du vill börja markeringen, håll ner vänster musknapp och dra musen över den text Du vill markera och släpp sedan knappen.

 

Till Word-menyn

Backa ett steg