Punkt- och nummerlistor

 

För att förtydliga en lista kan du göra om den till en så kallad Punkt- eller Nummerlista. Nedanstående bild visar dels en enkel punktlista och dels en numrerad flernivålista. Genom att välja Format/Punkter och numrering... får du tillgång till en dialogruta med ett antal valmöjligheter vad gäller såväl typ av lista som utseendet på punkterna eller numreringen. Det går också att välja om två på varandra följande listor skall börja på 1 eller om den andra fortsätter numreringen från den första.

Ett snabbare och enklare sätt att skapa enkla listor är att klicka på Punkt- eller Nummerlistknapparna i Formatverktygsfältet.

 

För att göra en lista med punkter eller nummer

 1. markera de stycken du vill få numrerade. Observera att det gäller stycken, inte rader.
 2. klicka på knappen Numrerad lista eller Punktlista i Formatverktygsfältet eller
 3. välj Format/Punkter och numrering
 4. för att avsluta en punkt- eller numrerad lista trycker du bara på Enter en extra gång
 5. för att ta bort punkter eller numreringar markerar du önskade stycken och klickar på samma knapp eller väljer Ingen i dialogrutan.
 6. Nya rader (stycken) inom samma punkt...
  Om du vill skapa en ny rad utan att ha nått papprets bredd kan du inte använda Enter eftersom Enter skapar ett nytt stycke, och därmed en ny punkt.

  Du måste istället trycka Shift-Enter.
 7. .........
 8. .....

 

 
Till Word-menyn

Backa ett steg