Kortkommandon i Word

Nedanstående tabell visar en del, långt i från alla, kortkommandon man kan använda i Word. Några är mycket användbara, andra inte alls. Dessutom finns ofta många olika kortkommandon för samma sak.

Alla kommandon man vill ge i Word kan ges via musen och menyer och knappar och de flesta föredrar det sättet. Fördelen med att använda kortkommandon är att det kanske går snabbare och att man slipper flytta fingrarna från tangentbordet, nackdelen är att man måste komma ihåg dem.

Det finns inget rätt eller fel i någondera metoden, de flesta använder oftast en kombination av de två. De snabbkommandon jag själv finner mest användbara är markerade med gult i tabellen.

Kortkommandona kan variera mellan olika språkversioner av Word. De kommandon som finns i nedanstående tabell syftar på den svenska versionen av Word!

 

   
 

Effekt

Kortkommando

Alla Tecken Ctrl+Skift+8
Använd Punktlista Ctrl+Skift+L
Använd Rubrik1 Alt+1
Använd Rubrik2 Alt+2
Använd Rubrik3 Alt+3
Autoformat Alt+Ctrl+K
Autotext Alt+Ctrl+V
Autotext F3
Avbryt Esc
Bläddra Föreg Ctrl+PgUp
Bläddra Nästa Ctrl+PgDn
Bokmärke Ctrl+Skift+F5
Datumfält Alt+Skift+D
Disp Expandera Alt+Skift+Num +
Disposition Alt+Ctrl+O
Dok Stäng Ctrl+F4
Dokument Slut Ctrl+END
Dokument Start Ctrl+HOME
Dold Ctrl+Skift+H
Ersätt Ctrl+H
Fet Ctrl+F
Fet Ctrl+Skift+F
Flytta Text F2
Formatavgränsare Alt+Ctrl+Retur
Formatmall Ctrl+Skift+S
Fotnot Nu Alt+Ctrl+F
Fältkoder Alt+F9
Fälttecken Ctrl+F9
Fördela Stycke Ctrl+Skift+J
Föregående Fält Alt+Skift+F1
Föregående Fönster Alt+Skift+F6
Förhandsgranskning Alt+Ctrl+I
Förhandsgranskning Ctrl+F2
Gemen Versal Skift Skift+F3
Gå Till Ctrl+G
Gå Till F5
Gå Tillbaka Alt+Ctrl+Z
Gå Tillbaka Skift+F5
Gör Om Alt+Skift+BACKSPACE
Gör Om eller Upprepa Alt+Retur
Gör Om eller Upprepa Ctrl+Y
Gör Om eller Upprepa F4
Hitta Nästa Alt+Ctrl+Y
Hitta Nästa Skift+F4
Hjälp F1
Hyperlänk Ctrl+I
Kapitäler Ctrl+Skift+I
Klipp Ut Ctrl+X
Klipp Ut Skift+DEL
Klistra In Ctrl+V
Klistra In Skift+Insert
Klistra In Format Ctrl+Skift+V
Kolumn Första Alt+PgUp
Kolumn Första Alt+Skift+PgUp
Kolumn Sista Alt+PgDn
Kolumn Sista Alt+Skift+PgDn
Kommentar Alt+Ctrl+A
Konv till Brödtext Alt+Skift+Radera  (Num 5)
Konv till Brödtext Ctrl+Skift+N
Kopiera Ctrl+C
Kopiera Ctrl+Insert
Kopiera Format Ctrl+Skift+C
Kopiera Text Skift+F2
Kursiv Ctrl+K
Kursiv Ctrl+Skift+K
List Num Fält Alt+Ctrl+L
Markera Allt Ctrl+A
Markera Indexord Alt+Skift+X
Markera Kolumn Ctrl+Skift+F8
Markera Post Iinnehållsförteckning Alt+Skift+O
Meny Läge F10
Minska Häng Indrag Ctrl+Skift+T
Minska Indrag Ctrl+Skift+M
Minska Teckenstorlek Ctrl+<
Minska Teckenstorlek En Punkt Ctrl+8
Nedsänkt Ctrl+Skift+0
Normal Alt+Ctrl+N
Nytt Ctrl+N
Nästa Felstavning Alt+F7
Nästa Fält Alt+F1
Nästa Fält F11
Ord Höger Ctrl+Höger
Ord Vänster Ctrl+Vänster
Ord Vänster Utvidga Ctrl+Skift+Vänster
Ordräkning Räkna Om Ctrl+Skift+O
Rad Början HOME
Rad Början Utvidga Skift+HOME
Rad Ned Ned
Rad Slut END
Rad Upp Upp
Rad1 Ctrl+1
Rad15 Ctrl+5
Rad2 Ctrl+2
Radera DEL
Radslut Alt+END
Radslut Alt+Skift+END
Sida Ned PgDn
Sida Upp PgUp
Sidbrytning Ctrl+Retur
Sidnr Fält Alt+Skift+P
Siduppställning Alt+Ctrl+P
Skapa Autotext Alt+F3
Skriv Ut Ctrl+P
Skriv Ut Ctrl+Skift+F12
Slut Alt+Ctrl+PgDn
Slutkommentar Nu Alt+Ctrl+D
Spaltbrytning Ctrl+Skift+Retur
Spara Alt+Skift+F2
Spara Ctrl+S
Spara Skift+F12
Spara Som F12
Start Alt+Ctrl+PgUp
Stavning F7
Stycke Blankrad eller Ta Bort Blankrad Ctrl+0
Stycke Centrerat Ctrl+E
Stycke Höger Ctrl+R
Stycke Ned Ctrl+Ned
Stycke Ned Utvidga Ctrl+Skift+Ned
Stycke Normal Ctrl+Q
Stycke Raka Marg Ctrl+J
Stycke Upp Ctrl+Upp
Stycke Vänster Ctrl+L
Stäng eller Avsluta Alt+F4
Symbol Teckensnitt Ctrl+Skift+Q
Synonymer Skift+F7
Sänk till Normal Ctrl+Skift+N
Sök Ctrl+B
Ta Bort Föregående Ord Ctrl+BACKSPACE
Ta Bort Nästa Ord Ctrl+DEL
Tecken Ctrl+D
Tecken Normal Ctrl+Blanksteg
Tecken Normal Ctrl+Skift+Z
Teckensnitt Ctrl+Skift+B
Teckenstorlek Markering Ctrl+Skift+P
Tidfält Alt+Skift+T
Tkn Höger Höger
Tkn Vänster Vänster
Understruken Ctrl+Skift+U
Understruken Ctrl+U
Understrykning Dbl Ctrl+Skift+D
Understrykning Ord Ctrl+Skift+W
Uppdatera Autoformat Alt+Ctrl+U
Uppdatera Fält Alt+Skift+U
Upphöjd Ctrl++
Utvidga Markering F8
Verktyg Skift+F1
Versaler Ctrl+Skift+A
Ångra Alt+BACKSPACE
Ångra Ctrl+Z
Åter till Dokument Alt+Skift+S
Återställ Alt+F5
Öka Häng Indrag Ctrl+T
Öka Indrag Ctrl+M
Öka Teckenstorlek En Punkt Ctrl+9
Öppna Ctrl+F12
Öppna Ctrl+O
Överskrivning Insert
Till Word-menyn

Backa ett steg