Stavning, grammatik och språk

Stavning   |  Grammatik  |  Språk  |
 

Word har en inbyggda funktioner för stavningskontroll, synonymer samt regler för grammatik och avstavning. Dessutom kan Word handskas med dokument på olika språk.

Under menyn Verktyg/Alternativ, fliken Språkkontroll kan du ange olika alternativ för stavning och grammatik, bl.a. om du vill ha en fortlöpande kontroll medan du skriver eller inte samt mycket mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stavning

Om alternativet Kontrollera stavning medan du skriver är markerad och du skrivit ett ord som inte finns med i Words ordlista markeras det som felstavat, dvs. ordet får en vågig röd understrykning. Detta innebär nödvändigtvis inte att ordet verkligen är felstavat, det finns bara inte med i ordlistan. Om du högerklickar på ett markerat ord får du upp en meny med olika val.

Där finns kanske dels en lista på ord med snarlik stavning, dels kan du välja mellan att ignorera felaktigheten eller att lägga till ordet i ordlistan. Finns det rättstavade ordet med i listan klickar du bara på det för att rätta felet. (Det är inte alltid det finns några förslag angivna, vilket betyder att Word inte hittat något ord som passar med det felstavade).

Ordet ”Blanca” är ju rätt stavat men uppfattas som fel av Word därför att det inte finns med i ordlistan. För att spara ordet klickar du bara på Lägg till i ordlista.

Är ordet verkligen felstavat och du inte får något acceptabelt alternativ dubbelklickar du bara på ordet och skriver in det igen med rätt stavning.

Vill du inte att stavningen skall kontrolleras medan du skriver kan du senare kontrollera stavningen genom att antingen trycka på tangenten F7, via menyn Verktyg/Stavning och grammatik eller knappen Stavning och grammatik.

Den bild som då visas ser lite annorlunda ut men funktionerna är i grund och botten desamma.

 

 


Grammatik

Om du får en grön vågig understrykning istället för en röd betyder det att Words grammatikkontroll har hittat något som verkar vara grammatikaliskt fel. Det kan vara ålderdomliga ord, kanske saknas ett verb eller det har helt enkelt vara råkat bli två mellanslag i stället för ett.

 Om du högerklickar på ordet får du fram en text som beskriver felet och ibland också förslag på vad som kan göras för att rätta till det.

 

 


Språk

Via Verktyg/Språk får du tillgång till olika språkinställningar, synonymlistor, avstavningsregler etc...
 
Till Word-menyn

Backa ett steg