Utskriftsformat (Page Layout)

Marginaler  |  Papper  |  Layout  |
 

Väljer du menyn Arkiv/Utskriftsformat öppnas en dialogruta med tre flikar där du kan bestämma hur dokumentet kommer att se ut vad det gäller Sidorientering, Marginaler och Layout, vilket papper som skall användas etc...

 


Marginaler

Under fliken Marginaler kan du ställa in marginal-lägena för hela dokumentet, samt bestämma sidorienteringen, liggande eller stående, och om det skall gälla hela dokumentet eller bara vissa avsnitt.

Med fästmarginal menas en extra marginal utanför den egentliga. Denna är till för att ge plats för häftklamrar eller liknande.

Du kan också välja om du vill skriva ut på mot-stående sidor, med bokvikning etc...

 

 

Titta också i kapitlet om Stycke-formatering, Indrag, för information om mer tillfälliga "marginal-justeringar".

Papper

Under fliken Papper väljer du bland annat vilken pappersstorlek du använder och från vilket fack på skrivaren pappren skall hämtas. Anledningen till detta är att man ofta vill skriva ut första sidan på företagets brevpapper med en logotyp medan resten av sidorna skall skrivas ut med vanligt papper. Inte alla typer av skrivare tillåter detta.

 

 

Layout

Fliken Layout slutligen låter dig bestämma hur sidhuvudet och sidfoten skall behandlas på olika sidor samt hur du vill att texten skall hamna på en sida som inte är fullskriven, Lodrät justering. Här kan du också bestämma om du vill att alla rader i det markerade avsnittet skall numreras eller inte.

 

   
 
Till Word-menyn

Backa ett steg