Dolda tecken

I ditt dokument göms det dolda tecken. De dolda tecknen representerar olika formateringskoder, till exempel visas ett mellanslag som en prick mellan orden, tabbar visas som pilar osv. Hårda sidbrytningar, avsnittsbrytningar etc… visas med sina tecken.

Det upplevs oftast som besvärande att ha de dolda tecknen synliga men ibland, när dokumentet inte blir som du tänkt dig, kan det löna sig att ta fram dem. Ofta kan du då se att det finns någon formateringskod som stör dokumentet.

Genom att klicka på knappen Visa/Dölj ser du de dolda tecknen. Under menyn Verktyg/Alternativ, fliken Visningar kan du ställa in vilka olika formateringstecken du vill se.

Stycketecknet är ett av många olika tecken som inte skrivs ut, så kallade dolda tecken.

De dolda tecknen kommer aldrig med i en utskrift.

 
Till Word-menyn

Backa ett steg