Spara och Öppna dokument

|  Spara ett dokument  |  Öppna ett dokument  |

Spara ett dokument

När Du startade Word, öppnades programmet och ett tomt dokument skapades. Detta dokument fick automatiskt namnet Dokument1, Doc1 eller liknande. Det första Du bör göra är att ge dokumentet ett riktigt namn och sedan spara det, antingen på hårddisken eller på en diskett. Du bör ta för vana att regelbundet spara Ditt dokument under arbetets gång och definitivt före en utskrift.

Du kan spara ett dokument på flera olika sätt.
 

Via knappen Spara

På verktygslisten finns knappen Spara. En klickning på denna knapp sparar dokumentet utan att fråga efter något namn. Om det är första gången dokumentet sparas träder funktionen Spara som automatiskt i kraft.

Via Arkiv/Spara

Sparar dokumentet på samma sätt som knappen Spara

Via Arkiv/Spara som

Spara som ger Dig möjlighet att spara ett redan namngivet dokument med ett annat namn eller på annan plats på enheten.

Via Tangentbordet.

Du sparar dokumentet genom att trycka Ctrl+S.


Öppna ett dokument

För att öppna ett tidigare sparat dokument går Du tillväga på något av följande sätt:


Via Arkiv/Öppna

Välj menyn Arkiv/Öppna på menyraden. En dialogruta kommer att visas, och Du kan välja katalog och filnamn. Öppna filen genom att antingen markera filnamnet och klicka på knappen Öppna eller dubbelklicka på filnamnet.

Via Arkiv/listan

De senast öppnade dokumenten finns listade längst ner i menyn Arkiv. Du kan klicka på det önskade dokumentet där.

Via dokumentet

Du kan öppna ett dokument genom att dubbelklicka på dokumentnamnet i exempelvis Utforskaren eller Den här datorn.

 
   
   
   
   
   
   
   
 
Till Word-menyn

Backa ett steg