Utskrift

Utskriftsformat  |  Direkt utskrift  |

 

 

När dokumentet är färdigskrivet vill du antagligen skriva ut det. Enklast sker detta genom att du klickar på knappen Skriv ut  på Standardverktygsfältet. Du får inga frågor om eventuella inställningar utan hela dokumentet skickas direkt till standardskrivaren.

Genom att klicka på knappen Förhandsgranska  kan du se en bild av hur det färdiga dokumentet kommer att se ut.

Du skriver ut genom att välja....

  • Via Arkiv/Skriv ut på menyraden
  • Via tangentbordet Ctrl+P
  • Via knappen Skriv ut

 

 

Många gånger vill man göra en del inställningar vid utskrift och då måste du välja utskrift med hjälp av antingen
Ctrl-P eller Arkiv/Skriv ut varvid dialogrutan Skriv ut öppnas. Där kan du kan bestämma exakt vad som skall skrivas ut, exempelvis ett sidintervall eller den markerade texten, antal kopior och sorteringsordning. Du kan också välja vilken skrivare du vill använda.

 

Knappen Egenskaper i denna dialogruta tar dig till skrivarens egna inställningsfunktioner. Här kan du också ställa in en del saker, exempelvis utskriftskvalitet, stående eller liggande sidorientering, olika papperskassetter och mycket mer. Observera att dessa funktioner beror på den skrivare du har valt. Saker som finns med för en skrivare kanske inte finns med för en annan.,

   

Knappen Alternativ i ovanstående dialogruta ger tillgång till ytterligare utskriftsalternativ.

Speciellt intressant är kanske kryssrutorna Uppdatera fält och Uppdatera länkar.

(Fält är platser i dokumentet som kan innehålla exempelvis datum, sidnummer etc..
Länkar är referenser till andra dokument - ett Exceldokument på en annan dator innehåller månadens försäljningssiffror. I stället för att skriva av eller kopiera in tabellen kan man ha en länk till det dokument där den ligger.)

 
Till Word-menyn

Backa ett steg