Kopiera, klippa och klistra

Kopiera  |  Klippa ut  |  Klistra in  |  Radera  |  Dra text  |  Dra text mellan dokument  | 
 

Word erbjuder flera olika sätt att radera eller flytta omkring texten i dokumentet (även mellan två olika dokument)

Observera att du alltid först måste markera den text du vill radera eller flytta


Kopiera text

Markera den text Du vill kopiera. När texten är markerad kan Du kopiera den på något av följande sätt:

 • Välj menyn Redigera|Kopiera
 • Tryck Ctrl+C
 • använd knappen Kopiera på verktygsmenyn.
 • klicka med höger musknapp i den markerade texten. En snabbmeny dyker upp och i den kan Du välja Kopiera.

Den text Du markerat och kopierat finns fortfarande kvar i dokumentet men det finns dessutom en kopia av den i den så kallade Urklippshanteraren i Windows. Där ligger den kvar tills Du kopierar något annat. (Senare versioner av Word låter Urklippshanteraren spara flera urklipp).


Klippa ut text

Klippa ut text liknar kopiera med skillnaden att texten försvinner från dokumentet. Den finns dock kvar i Urklippshanteraren. För att klippa ut en text markerar Du den som beskrivits. Välj sedan någon av nedanstående metoder.

 • Välj menyn Redigera|Klipp ut
 • Tryck Ctrl+X
 • använd knappen Klipp ut på verktygsmenyn
 • klicka med höger musknapp i den markerade texten. En så kallad PopUp-Meny dyker upp och i den kan Du välja Klipp ut.


Radera text

Vill man bara radera text utan att vilja klistra in den igen räcker det med att markera den och sedan trycka på Delete-tangenten.


Klistra in text

Placera insättningspunkten på det ställe i dokumentet där Du vill klistra in texten och välj klistra in på något av nedanstående sätt:

 • Välj menyn Redigera|Klistra in
 • Tryck Ctrl+V
 • använd knappen Klistra in på verktygsmenyn.
 • klicka med höger musknapp i den markerade texten. En så kallad snabbmeny dyker upp och i den kan Du välja Klistra in.

Den text Du klistrat in finns fortfarande kvar i Urklippshanteraren i Windows. Där ligger den kvar tills Du kopierar något annat. Du kan alltså klistra in samma text på flera ställen utan att för den skull behöva ta en kopia av den mer än en gång.


Dra text med musen

Ovanstående metoder, Kopiera (Klipp ut) och klistra in är användbara när man skall flytta text eller hela stycken från en plats till en annan i dokumentet.

Man kan också välja en helt annan metod, nämligen att dra texten med musen.

 1. Markera först texten och placera sedan musmarkören i den markerade texten,
 2. tryck ned vänster musknapp och behåll den nedtryckt.
 3. Dra därefter musen till den punkt i dokumentet där Du vill att texten skall hamna och släpp sedan musknappen varvid dem markerade texten flyttar sig.
 4. Om Du håller ner Ctrl-tangenten samtidigt som Du drar texten sker inte en förflyttning av textmassan utan en kopiering.

Undvik denna metod om den innebär att du måste dra texten över flera sidor. Det händer att sidväxlingen hänger sig och du blir tvungen att släppa musknappen varvid texten kommer att klistras in just där insättningspunkten råkar befinna sig.


Kopiera text till ett annat dokument

Förutsatt att du har två eller flera dokument öppna och de ligger sida vid sida, (detta kan du åstadkomma under menyn Fönster), kan du också släpa text mellan flera dokument. Även vanlig klipp-och-klistra fungerar förstås mellan olika dokument.

 

Till Word-menyn

Backa ett steg