Tabeller och Spalter

Tabeller Tabell till text Text till tabell  Celler över sidbrytningar
Tabellhuvud på flera sidor Rita tabell Spalter Tabulator i tabell

 


Tabeller

Man använder tabeller när man vill ha texten strukturerad i rader och kolumner. Tabeller kan ha synliga kantlinjer och olika färger i sina celler men kan lika gärna ha osynliga kantlinjer och vara utan färg, allt beroende på omständigheterna. Du kan formatera den text som står i en tabell på precis samma sätt som du formaterar vilken annan text som helst.

Du skapar tabeller med hjälp av Words inbyggda tabellfunktion. Det kan göra på fler olika sätt men enklast är att välja Tabell/Infoga/Tabell i menyraden och i dialogrutan ange hur många rader och kolumner din tabell skall ha. Du kan alltid ändra detta senare genom att i menyraden välja Tabell/Infoga/Kolumner (eller rader).

En tabell skapas nu ut vid insättningspunkten och det är bara att fylla i texten. Med hjälp av Format/Kantlinjer och fyllning… kan du lätt bestämma hur tabellen skall se ut. Du kan formatera den text som står i en tabell på precis samma sätt som du formaterar vilken annan text som helst.

Om du vill dela en cell i tabellen eller kanske slå ihop flera celler till en enda, markerar du bara cellen/cellerna och väljer Tabell/Dela celler eller Tabell/Sammanfoga celler och fyller i rutorna i de dialogrutor som visas.

 

 


Rita tabeller

 

Du kan också välja Tabell/Rita tabell. Ett nytt verktygsfält visas och Du får då möjlighet att med "en penna" rita ut de olika cellerna. Detta är att föredra då du skall skapa oregelbundna tabeller.

Via detta verktygsfält kan du också ta bort linjer, ändra deras färg och tjocklek etc...

 

 

 

 

Under menyn Tabell/Tabellegenskaper hittar du verktyg för att ändra bredden eller höjden på kolumner och rader samt olika sätt att justera texten i de olika cellerna. Du kan också välja att placera muspekaren över en kantlinje (rad eller kolumn) och dra för att justera bredd eller höjd.

Under menyn Tabell/Tabellegenskaper finns det fler olika val där du kan påverka tabellens utseende.


Tabell till text/Text till tabell

Om du har skapat en tabell och av någon anledning vill konvertera den till text eller tvärt om går det bra. Sätt bara markören någonstans i tabellen och välj Tabell/Konvertera/Tabell till text eller Text till tabell och markera på vilket vis du vill att Word skall skilja på cellerna.

 


Cell över sidbrytning

Om en cell innehåller så mycket text att det bildas två eller flera rader/stycken i cellen växer radens höjd för att allt skall få plats. I det läget kan du råka ut för att cellen bryts, dvs en del visas längst ner och resten på nästa sida. Du kan styra detta med hjälp av Tabell/Tabellegenskaper/Rader och där markera eller avmarkera kryssrutan Dela över radbrytning.

 


Tabellhuvud på flera sidor

Om din tabell sträcker sig över flera sidor vill du kanske att kolumnrubrikerna skall upprepas på varje sida. Välj då Tabell/Upprepa radrubriker.

 


Tabulatorlägen i tabeller

För att använda Tabulatorlägen i tabeller gäller speciella regler. Se Tabulator i tabell

 


Spalter

Du kan välja att dela upp dokumentets sida i flera spalter, liknande en tidningssida. Anledningen är oftast att göra texten mer lättläst.

Man kan skapa spalterna innan man skriver texten eller efter det texten är skriven. Det absolut enklaste är att först skriva texten, sedan markera de stycken som skall spaltindelas och därefter göra indelningen.

Spalter delar automatiskt in dokumentet i olika avsnitt. Det innebär att en sida med först inga spalter, sedan med spalter och slutligen inga spalter eller annan spaltindelning igen, består av tre avsnitt.

Markera de stycken Du vill spaltindela och välj Format/Spalter varvid en dialogruta visar sig.

Här kan Du välja antalet spalter, deras bredd, mellanrum och mer därtill. I exemplet på bilden är tre spalter valda, olika bredder samt linjer mellan spalterna.

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående val får nedanstående effekt. (Observera avsnittsbrytningarna och de andra synliga "dolda" tecknen.)

 

 

 

Till Word-menyn

Backa ett steg